Prázdniny se nám pomaličku blíží ke konci, proto přidáváme pár informací pro žáky druhých a vyšších ročníků!

Zahájení školního roku proběhne 1. září ve svých třídách.

Čas zahájení výuky je v 7:40 hod.

 

Opatření proti šíření onemocnění COVID-19

Žáci si přinesou 2 roušky do školy (Pro případ zhoršení situace).

Při vstupu do areálu společnosti Let je umístěna termokamera, kterou musí projít všichni žáci – měření teploty. Pokud bude naměřena zvýšená teplota, nebude umožněn žákovi vstup do areálu.

Při vstupu do školy (před vstupem do šaten) nutné použití dezinfekce!