Výsledky přijímacího řízení 2021

Přehled přijatých uchazečů pro školní rok 2021/2022 pro učební obory:

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-55-H/01 Klempíř

 

Přehled přijatých uchazečů pro školní rok 2021/2022 pro studijní (maturitní) obory:

23-45-L/02 Letecký mechanik (zaměření ŠVP Technik letadel + Avionik)

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku (poštou nebo osobně) a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Žádáme přijaté uchazeče, kteří nemají zájem studovat na naší škole, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email: skola@ssletecka.com nebo na tel. č. 572 818 201. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč neodevzdá zápisový lístek v této lhůtě, vzdává se práva vzdělávat se na naší škole.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána doporučeně poštou. Proti tomuto rozhodnutí je možné zaslat odvolání a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Přijatí uchazeči, kteří budou mít zájem o ubytování na internátu, si můžou zaslat vyplněnou přihlášku – ke stažení zde do Domova mládeže na email zakova@sosgsm.cz. Bližší informace o ubytování naleznete na https://www.sosgsm.cz/dm-stare-mesto.