Realizace vzdělávacích aktivit pro žáky gymnaziálních oborů

Projektové blogy z oblasti leteckého průmyslu určené žákům gymnázií obsahově zaměřené na fyziku a techniku.
„Projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“.