Výsledky přijímacího řízení 2022

 

Přehled PŘIJATÝCH uchazečů pro školní rok 2022/2023 pro učební obory:

23-51-H/01 Strojní mechanik

 

 

Přehled PŘIJATÝCH uchazečů pro školní rok 2022/2023 pro studijní (maturitní) obory:

23-45-L/02 Letecký mechanik (zaměření ŠVP Technik letadel + Avionik)

 

Přehled NEPŘIJATÝCH uchazečů pro školní rok 2022/2023 pro studijní (maturitní) obory:

23-45-L/02 Letecký mechanik (zaměření ŠVP Technik letadel + Avionik)

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku (poštou nebo osobně ) a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Aby mohl být uchazeč ke studiu přijatý, musí se zúčastnit i druhé části přijímacího řízení (ve středu 11.5.2022), na kterou bude opět písemně pozván. Zde obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu a další pokyny týkající se zahájení školního roku. Druhá část přijímacího řízení proběhne v limitu 10 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů, tudíž stačí zápisový lístek odevzdat až nyní na místě.

Žádáme přijaté uchazeče, kteří nemají zájem studovat na naší škole, aby nám tuto informaci neprodleně sdělili na email: skola@ssletecka.com nebo na tel. č. 572 818 201. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč neodevzdá zápisový lístek v této lhůtě, vzdává se práva vzdělávat se na naší škole.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou zaslána doporučeně poštou. Proti tomuto rozhodnutí je možné zaslat odvolání a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. (Někteří přijatí uchazeči mohou být přijati i na jinou školu, kde odevzdají svůj zápisový lístek, čímž se uvolní místa pro přijetí dalších uchazečů v pořadí).

Přijatí uchazeči, kteří budou mít zájem o ubytování na internátu, si můžou zaslat vyplněnou přihlášku – ke stažení zde do Domova mládeže na email zakova@sosgsm.cz. Bližší informace o ubytování naleznete na https://www.sosgsm.cz/dm-stare-mesto.