Příměstský tábor

Hry, soutěže, kreativita, ale i polytechnická příprava jsou součástí prázdninových dobrodružství na SŠ letecké.

„Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“.