Vzdělávání pedagogických pracovníků

Předávání znalostí a dovedností našim kolegům má za cíl zkvalitnit výuku praktických předmětů na základních i středních školách. Obsahem kurzů je seznámení s nářadím a prací na dílně ručního zpracování kovů a zaškolení na moderních strojích pro práci s kovy.

„Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“.