Realizace vzdělávacích aktivit pro žáky gymnaziálních oborů

Ty nejnáročnější programy chystáme pro gymnázia – kde si mohou žáci prakticky ověřit znalosti fyziky u aerodynamického tunelu.

„Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“.