KONZULTACE S PŘEDNÁŠKOU M8 “ZÁKLADY AERODYNAMIKY” PÁTEK 6.1.2023

Na pátek 6. 1. 2023 v čase od 13:00 do cca 15:00 hod vyhlašujeme pro zájemce konzultaci s přednáškou k M8 Part 66 – Základy aerodynamiky.

V tento den je i zkouškový termín. Zkoušky z M8 je možné udělat i po konzultaci. Na zkoušku je nutné podat samostatnou přihlášku.

Kdo se bude chtít účastnit přednášky a současně v tento den vykonat zkoušku z jiného modulu, musí ji stihnout v čase od 8:00 do 13:00 hod

Využijte příležitosti konzultací a případně si u nás domluvte studijní materiál, který prostudujete v čase před samotnou zkouškou.

Vyhrazujeme si možnost termín kdykoli zrušit. V takovém případě bychom každého přihlášeného informovali.

Přihlášku pro konzultační přednášku k M8 i ke zkouškám na tento den vyplňte samostatně nejpozději do čtvrtka 5. 1. 2023 do 12:00. 

Je možné se přihlásit pouze na přednášku (konzultaci) a po dostudování materiálů se přihlásit na zkoušku v dalším zkouškovém termínu.

Přihlášky podané po uvedeném termínu již nebudou akceptované.