ZKOUŠKOVÝ DEN PÁTEK 6.1.2023

Vážení přátelé,

na poslední chvíli vyhlašujeme zkouškový termín na moduly Part 66 v pátek 6. 1. 2023 v čase od 8:00 do cca 14:00 hod hodin. Je možné přijet na zkoušky lib. modulu kategorie A, B1, B2, B3. Pro testy libovolné podkategorie B2L  nebo kategorie L (dříve ICAO) je třeba telefonická domluva předem.

(Od 13:00 proběhne v tento den přednáška k M8 – Základy aerodynamiky – viz samostatný příspěvek na našich stránkách. Zkoušky z M8 je možné napsat i po absolvování konzultací M8, cca od 15:00 hod. Kdo se bude chtít účastnit přednášky a současně v tento den vykonat zkoušku z jiného modulu, musí ji stihnout v čase od 8:00 do 13:00 hod)

Přihlášku na jednotlivé zkoušky vyplňte nejpozději do čtvrtka 5.1.2023 do 12:00 hodin. Přihláška podaná po tomto termínu již nebude akceptovaná. Přihlášku prosím vyplňte na každou zkoušku samostatně a u každé uveďte pro jakou kategorii chcete zkoušku dělat. V případě, že se zkoušky konkrétního modulu pro různé kategorie liší, a chtěli byste zkoušky konat pro více kategorií, kontaktujte nás o radu.

Více informací můžete žádat na training@ssletecka.com nebo 724 358 546