ZKOUŠKOVÝ DEN PÁTEK 31.3.2023

Vyhlašujeme zkouškový termín na moduly Part 66 v pátek 31. 3. 2023 v čase od 8:00 do cca 14:00 hod hodin. Je možné přijet na zkoušky lib. modulu kategorie A, B1, B2, B3. Pro testy libovolné podkategorie B2L  nebo kategorie L (dříve ICAO) je třeba telefonická domluva předem.

(Na tento den chceme připravit i konzultační přednášku k některému modulu. Pokud byste potřebovali teoretickou přípravu formou přednášky s konzultací, napište nám krátký požadavek na mail training@ssletecka.com (čím dříve, tím lépe). Pro který modul bude nejvíce zájemců, ten se pokusíme připravit. podmínkou je alespoň 4 osoby na přednášku)

Přihlášku na jednotlivé zkoušky vyplňte nejpozději do středy 29.3.2023 do 24:00 hodin. Přihláška podaná po tomto termínu již nebude akceptovaná. Přihlášku prosím vyplňte na každou zkoušku samostatně a u každé uveďte pro jakou kategorii chcete zkoušku dělat. V případě, že se zkoušky konkrétního modulu pro různé kategorie liší, a chtěli byste zkoušky konat pro více kategorií, kontaktujte nás o radu.

Více informací můžete žádat na training@ssletecka.com nebo 724 358 546