Výsledky přijímacího řízení 2023 – 2. kolo

Přehled PŘIJATÝCH uchazečů pro školní rok 2023/2024 pro studijní (maturitní) obory:

Přehled NEPŘIJATÝCH uchazečů pro školní rok 2023/2024 pro studijní (maturitní) obory:

Přehled PŘIJATÝCH uchazečů pro školní rok 2023/2024 pro učební obory:

Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku (poštou nebo osobně ) a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.