Daily Archives: 24.5.2021

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení

Podle § 60 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia pro školního rok 2021/2022.

Kód

Obor vzdělání

Počet volných míst

Délka studia

23-45-L/02