Vyhlášení II. kola přijímacího řízení

Podle § 60 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia pro školního rok 2022/2023.

Kód

Obor vzdělání

Délka studia

23-45-L/02

Technik letadel

4 roky

23-51-H/01

Mechanik letadel

3 roky

Přihlášky do druhého kola přijímacího řízení se podávají přímo řediteli střední školy do pátku 27. 5. 2022. Kritéria přijímacího řízení pro II. kolo jsou shodná s kritérii přijímacího řízení pro I. kolo. Výsledky z II. kola budou zveřejněny v pondělí 30. 5. 2022.

Jednotné přijímací zkoušky se nekonají.