Výsledky přijímacího řízení 2024

Přehled přijatých / nepřijatých uchazečů pro školní rok 2024/2025

Tímto se považují rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se tedy uchazečům neposílá. V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, podá v tomto oboru „vzdání se“ svého místa a škola to zapíše do systému DiPSy. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách.

Přijatým uchazečům, kteří budou mít zájem o internát, doporučujeme co nejdříve poslat on-line přihlášku k ubytování – bližší informace k internátu naleznete v odkazu «ubytování a jídelna».