Recent Posts by Střední škola Letecká

zahájení školního roku 2017/2018

Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníků a jejich rodiče se uskuteční v pondělí 4. září 2017 v 11 hodin ve velkém sále na Panském dvoře v Kunovicích. Žáci 2. až 4. ročníku budou uvítáni svými třídními učiteli ve svých třídách v pondělí 4. září 2017 v 8 hodin. Přejeme pěkný zbytek prázdnin  ...
Celý článek

Komisionální zkoušky za 2. pololetí 2016/2017

V pondělí 28. 8.  a úterý 29. 8. 2017 proběhnou přezkoušení žáků, kteří byli ve 2. pololetí hodnoceni známkou "5". Přezkoušení bude mít dvě části - písemná část začíná v 7:45 h a ústní v 10 h. Pozvánky byly žákům již rozeslány.  ...
Celý článek

Úhrada obědů ve školním roce 2017/2018

Vážení rodiče, dovolujeme si podat Vám informaci o způsobu úhrady obědů ve školním roce 2017/2018.
  • Jednorázová zúčtovatelná záloha Kč 1 000,- do 31. 7. 2017
  • Měsíční platby během školního roku budou hrazeny inkasem k 25. v měsíci následujícím po odebrání stravenek
Podrobnější informace zde ......
Celý článek

Komisionální zkoušky za 1. pololetí 2016/2017

Od čtvrtku 15. 6 do úterý 20. 6. 2017 proběhne písemné přezkoušení žáků, kteří byli v 1. pololetí hodnoceni známkou "5". Dle výsledků písemného přezkoušení proběhne následně komisionální ústní dozkoušení v týdnu od 19. června 2017.   Harmonogram písemného přezkoušení je vyvěšen na nástěnce ve škole....
Celý článek

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení

Podle § 60 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia pro školního rok 2017/2018.    

Kód

Obor vzdělání

Počet volných míst

Délka studia

23-45-L/02

21.základna taktické letky opět projevila zájem o naše studenty

Armáda České republiky každoročně oslovuje žáky Střední školy letecké s nabídkou práce. Zájem o letecké techniky z naší školy má především 21. základna taktické letky Čáslav. Z tohoto důvodu proběhla v pondělí 21. února se studenty nejvyšších ročníků beseda s pplk. Kudrnou, která byla zaměřena na prezentaci pracovní pozice leteckého technika u 214 letky oprav letecké techniky Čáslav. Tato letka...
Celý článek

Lyžařský výcvikový kurz 2017

V pondělí 20. února vyrazilo 36 studentů především z prvních ročníků na lyžařský kurz směr Jeseník, kde se nám na šest dní stala domovem chata Stará škola v Kunčicích. Již cestu na kurz pojímáme jako prožitek, a proto vyrážíme vlakem. Možná je tento druh dopravy mírně náročnější a méně pohodlný, ale stejně tak má své kouzlo. První...
Celý článek

Recent Comments by Střední škola Letecká

No comments by Střední škola Letecká yet.