Daily Archives: 9.9.2022

Realizace vzdělávacích aktivit pro žáky gymnaziálních oborů

Ty nejnáročnější programy chystáme pro gymnázia – kde si mohou žáci prakticky ověřit znalosti fyziky u aerodynamického tunelu. „Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“.  ...
Celý článek

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Předávání znalostí a dovedností našim kolegům má za cíl zkvalitnit výuku praktických předmětů na základních i středních školách. Obsahem kurzů je seznámení s nářadím a prací na dílně ručního zpracování kovů a zaškolení na moderních strojích pro práci s kovy. „Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro...
Celý článek

Příměstský tábor

Hry, soutěže, kreativita, ale i polytechnická příprava jsou součástí prázdninových dobrodružství na SŠ letecké. „Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“.  ...
Celý článek

Realizace vzdělávacích aktivit pro děti v MŠ

Ti nejvděčnější jsou zároveň ti nejmenší – děti prostě milují letadla. „Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání“.    ...
Celý článek

Sdílení dílen pro žáky ZŠ

Vyzkoušet práce leteckého technika si u nás mohou žáci základních škol. Dílny, laboratoře, práce na letounu L-410 jsou neopakovatelnou zkušeností a pro některé inspirace k volbě budoucí střední školy. „Projekt Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 je spolufinancován Evropskou...
Celý článek